Skip links

TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE

Doony  /  Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä: 01.06.2022

Rekisterinpitäjä

Doony.fi, Y-tunnus: 3284065-3
Osoite: Vuorikatu 36B, 70100 Kuopio

Muut yhteystiedot: +358 451229400 tai
timo.soikkeli@doonyf.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Timo Soikkeli

Rekisterin nimi

doony.fi Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää doony.fi Oy:n, sekä muiden yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin, muuhun suoramarkkinointiin, tai/ja henkilöstön, sekä yhteistyökumppaneiden rekrytointiin.
Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin doony.fi:n omaan ja huolella valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää rekisteröidystä seuraavat tiedot: nimi, arvo tai ammatti, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), suoramarkkinoinnin luvat ja kiellot sekä yksi muu rekisteröityyn liitettävä tunnistetieto.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja voidaan kerätä erilaisten markkinointitoimenpiteiden ja -kampanjoiden, sekä muiden vastaavien toimenpiteiden yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä.
Henkilötietoja voidaan kerätä myös doony.fi:n rekrytointilomakkeen kautta, sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta (esimerkiksi väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, Fonecta Oy:n rekistereistä, sekä Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä kieltorekistereistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi doony.fi:n yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista.
Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat doony.fi:n toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton doony.fi:n käyttötarkoitusten kanssa.
Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli doony.fi myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Käytämme evästeitä parantamaan käyttäjäkokemusta. Tietosuojaseloste